Svenska för nybörjare

Idén är enkel. Maximal vinst till minimal insats. Det finns alltid en kortare väg att lära sig. Om jag hade flytt till Syrien och skulle lära mig arabiska, skulle det ha underlättat ifall läromedlet vore på svenska och arabiska i början. Inlärningen sker snabbare ifall texten finns på modersmålet och det språk man vill lära sig, därför är materialet uppbyggd så att svenska och modersmålet finns i spalter eller översatta varannan rad.  Om man kan runt 1500 vanliga ord och förstår fem ord av tio i vanligt språk är det lättare att lära sig de ord man inte förstår eftersom det finns en början till kontext. Läromedlet är byggt på behov och inte efter skolverkets mål.

När det kom 1100 asylsökande till Åre kommun möttes frivilliga för att hitta olika lösningar. Svenskan var prioritet. Studieförbundet Vuxenskolan, Per Holmlöf och jag skapade ett språkprojekt – SPRINT. 25-30 av de asylsökande som behärskade engelska bra frågades om de ville vara språktränare. I tre timmar på måndagar och torsdagar undervisades de i svenska. De undervisade det de lärt sig för en klass var en gång per vecka på deras eget modersmål för de som inte behärskade engelska. På youtube finns en presentationsfilm som visar hela processen: Presentationsfilm

Svenska för Nyanlända står på tre ben; facebooksidan, youtubekanalen där lektionerna,  grammatikfilmerna, bildordlistornaoch tipsfilmernaläggs ut kontinuerligt, och hemsidan Svenskaforbeginners.

Facebook: I dagsläget över 9000 medlemmar. Alla tips jag hittar läggs ut där. Det kan vara allt från hur jämlikhet fungerar i Sverige, ordlappar på många språk, svenska nationalsången, allemansrätten, forbollsord, byggord, mattesidor på olika språk, utbildningsradion, bra SFI-sidor med mera. Det finns även filesdär det går att ladda ner svenska och översättningar till många olika språk. Jag kommer att uppdatera kontinuerligt med fler lektioner och fler språk. Jag har fått mer översatt, men jag har inte hunnit redigera allt.

 

Engelska 1 – 42

Arabiska – 1 – 43

Persiska/Dari – 1 – 42 + fotbollsord

Pashto – lektion 1 – 15

Somaliska – lektion 1 – 6

Albanska – 1 – 23

Turkiska – 1 – 23

Tigrinja 1 – 14

Italienska 1 – 7

Tailändska 1 – 7

Kinesiska 1 – 7

Bulgariska 1 – 7

Rumänska 1 – 7

Franska 1 – 7

Kurdiska – sorani 1 – 7

Enkel svensk grammatik – även på engelska

Lexikon engelska – tigrinja

hemsidanska jag samla så mycket material det går och länka till de tips som jag ger på Facebooksidan.

För att få ett bra uttal så ligger även lektionerna med svensk text och svenskt uttal på youtube. Det är viktigt att betona att uttalet är viktigt. Lyssna många, många gånger på filmerna och säg efter. Orden ska kännas bra i munnen. Träna till alla ord känns bra. Ibland måste man säga ett ord upp till 100 gånger högt innan man kan uttala det bra och bekvämt.  lektionerna,  grammatikfilmerna, bildordlistornaoch tipsfilmernaDet är engelsk undertext på de flesta filmer vilket gör att det går att översätta automatiskt till 180 olika språk om en dator används. Arabiska undertext finns snart på alla filmer. På ipad och telefoner syns bara de undertexter som är inskrivna.

En film på youtube presenterar hela upplägget och visar undervisningen på Continental av en ung arabisk tjej: https://www.youtube.com/watch?v=ceHyvGsotv8&t=2s

En instruktionsfilm hur de som vill lära sig svenska kan jobba: https://www.youtube.com/watch?v=oVIGtt_2Ffo&t=19s