Marie Rödemark

Presentation av Marie Rödemark

Jag började arbeta som lärare 1989. Ett år retorik på halvfart i Härnösand ledde till ett stort antal nya experiment i klassrummet. Jag läste allt jag kom åt inom retorik och kroppsspråk och kom mer och mer in på ledarskap med fokus på kommunikation, relation och tydlighet, både i tanke och tal, för att nå maximal vinst till minimal insats.

Mellan 1999 och 2013 skrev jag läromedel i franska för Liber, vilket resulterade i två serier i franska för gymnasiet, Escalade och Mais Oui. 2001 började jag föreläsa i metodik, pedagogik och retorik.

Som lärare når jag snabbare resultat med hjälp ett bra och tydligt ledarskap, vilket har varit i fokus sedan 2005. I och med det har jag mer har övergått till föreläsningar som blandar retorik, kroppsspråk, ledarskap och hjärna med innehåll som: Retorik och ledarskap, Optimera eleven, Optimera dig själv, Kroppsspråk och ledarskap.

2008 erhöll jag Kungliga Vitterhetsakademins pris för Berömvärd lärargärning. 2015 startade jag en youtubekanal, hemsida och facebookgrupp, Svenska för Nyanlända, en digital plattform där strömmen av asylsökande snabbare kunde lära sig svenska vilket har resulterat i en rad utmärkelser.

Jag har haft Kroppsspråk och självkänsla på elevens val på högstadiet i Duved i fyra år. Många elever har gjort en mental resa på bara elva veckor. En resa, som antagligen kommer att påverka, i alla fall vissa av dem, i resten av deras liv. Jag har själv gjort en enorm resa sedan jag började intressera mig för hjärnan, kroppsspråk, retorik, ledarskap och status.

Mina drivkrafter är att lösa praktiska problem, hjälpa andra och hitta en enklare, snabbare väg för att nå Maximal vinst till minimal insats inom de områden där jag är verksam.

I snart 30 år har jag experimenterat med material, övningar och olika inlärningssätt. Under dessa år är och har varje elev varit ett eget inlärningsmysterium som ska lösas och som behöver en egen kompatibel kontakt för att optimera både hastighet och kunskapsinhämtning. Vi är olika och samma material eller metod fungerar inte för alla och det är olikheten som bidrar till att inlärningssituationen blir dynamiskt. Dessutom behöver varje elev konkret individuell feedback, flera gånger per dag, och olika strukturer för att utvecklas maximalt. Det är som sökandet efter den heliga graalen. Är det möjligt att hitta en metod eller en pedagogik som är effektivare eller snabbare? Målet som hägrar vid horisonten vid varje möte med en ny elev: att hitta en väg med maximal vinst till minimal insats, så att varje enskild elev utvecklas maximalt efter sin egen förmåga.